השכרה

פילטרים
פילטרים
איזור תעשייה רמת סיבבניה החלה

פרויקטים בהקמה

מציג

1

מתוך

1

בניינים

בדוק שווי תגמול

חוגי ONE

המגשימים 1, פתח תקווה

קומות:

22

רמת הבניין:

classA

סטטוס הבניין:

בניה החלה

Loading ...