השכרה

באר שבע

פרויקטים בהקמה

מציג

1

מתוך

1

בניינים

בדוק שווי תגמול

O-TOWER

שדרות רגר 2, באר שבע

קומות:

16

רמת הבניין:

classA

סטטוס הבניין:

תכנון ראשוני

Loading ...