השכרה

הקדר 1, נתניה
אופי עסקה
אופי עסקה
קומות
קומות

קומות מ-1 עד 2