השכרה

האלוף יעקב פרי 9, רחובות
אופי עסקה
אופי עסקה
קומות
קומות

קומות מ-1 עד 15