השכרה

פילטרים
פילטרים
קריית בן צביclassB

בניינים

מציג

7

מתוך

7

בניינים

בית קורקס A

זרחין 10, רעננה

משרדים פנוים בבניין:

8

קומות:

3

רמת הבניין:

classB

בית אליהו יצחקי - אגף A

התדהר 15, רעננה

משרדים פנוים בבניין:

5

קומות:

12

רמת הבניין:

classB

בניין שטרן

החרושת 25, רעננה

משרדים פנוים בבניין:

4

קומות:

6

רמת הבניין:

classB

בית מישורים

התעשייה 5, רעננה

משרדים פנוים בבניין:

3

קומות:

3

רמת הבניין:

classB

בית אליהו יצחקי - אגף B

התדהר 15, רעננה

משרדים פנוים בבניין:

2

קומות:

12

רמת הבניין:

classB

בית קורקס B

זרחין 10, רעננה

משרדים פנוים בבניין:

1

קומות:

3

רמת הבניין:

classB

בית התמר

התדהר 17, רעננה

משרדים פנוים בבניין:

-

קומות:

5

רמת הבניין:

classB

Loading ...