השכרה

פילטרים
פילטרים
פארק ת.מ.רclassB

בניינים

מציג

4

מתוך

4

בניינים

קריית וייצמן - בניין 13

איינשטיין 13, נס ציונה

משרדים פנוים בבניין:

-

קומות:

2

רמת הבניין:

classB

קריית וייצמן - בניין 18

איינשטיין 13, נס ציונה

משרדים פנוים בבניין:

-

קומות:

5

רמת הבניין:

classB

קריית וייצמן -בניין 3

איינשטיין 13, נס ציונה

משרדים פנוים בבניין:

-

קומות:

3

רמת הבניין:

classB

קריית וייצמן- בניין 16

איינשטיין 13, נס ציונה

משרדים פנוים בבניין:

-

קומות:

-

רמת הבניין:

classB

Loading ...