השכרה

פילטרים
פילטרים
מרכז אזרחיclassC

בניינים

מציג

1

מתוך

1

בניינים

בית אביסרור

בן צבי יצחק 7, באר שבע

משרדים פנוים בבניין:

2

קומות:

7

רמת הבניין:

classC

Loading ...