השכרה

פילטרים
פילטרים
תל גיבוריםתכנון ראשוני

פרויקטים בהקמה

מציג

2

מתוך

2

בניינים

בדוק שווי תגמול

מגדלי אלישרא

מבצע קדש 5, בני ברק

קומות:

46

רמת הבניין:

classA

סטטוס הבניין:

תכנון ראשוני

בדוק שווי תגמול

הכשרת הישוב C

מצדה 5, בני ברק

קומות:

49

רמת הבניין:

classA

סטטוס הבניין:

תכנון ראשוני

Loading ...