השכרה

פילטרים
פילטרים
רעננהבניה החלה

פרויקטים בהקמה

מציג

1

מתוך

1

בניינים

בדוק שווי תגמול

אינפיניטי פארק-בניין אינפיניטי טאוור

הפנינה 8, רעננה

קומות:

30

רמת הבניין:

classA

סטטוס הבניין:

בניה החלה

Loading ...