השכרה

פילטרים
פילטרים
רחובותתכנון ראשוני

פרויקטים בהקמה

מציג

2

מתוך

2

בניינים

בדוק שווי תגמול

GOLDTEC Rehovot

האלוף יעקב פרי 9, רחובות

קומות:

6

רמת הבניין:

classA

סטטוס הבניין:

תכנון ראשוני

בדוק שווי תגמול

בריטניה ישראל

מוטי קינד 12, רחובות

קומות:

17

רמת הבניין:

classA

סטטוס הבניין:

תכנון ראשוני

Loading ...