השכרה

פילטרים
פילטרים
רחובותבניה החלה

פרויקטים בהקמה

מציג

1

מתוך

1

בניינים

בדוק שווי תגמול

מגדל הורוביץ -רחובות

מוטי קינד 2, רחובות

קומות:

9

רמת הבניין:

classA

סטטוס הבניין:

בניה החלה

Loading ...