השכרה

האלוף יעקב פרי 9

קומה 1 - 1221 / מ״ר
קומה 1 למכירה
מחיר מכירה
מ: - ₪ / מ״ר
מעליות
-
חדרי נוחיות
-

GOLDTEC Rehovot

האלוף יעקב פרי 9

האלוף יעקב פרי 9

קומה 1 - 1221 / מ״ר
קומה 1 למכירה
מחיר מכירה
מ: - ₪ / מ״ר
מעליות
-
חדרי נוחיות
-

GOLDTEC Rehovot

האלוף יעקב פרי 9