השכרה

הרוקמים 23

קומה 1 - 900 / מ״ר
קומה 1 למכירה
מחיר מכירה
מ: 11,000 ₪ / מ״ר
מעליות
3
חדרי נוחיות
7

B-GREEN - בי גרין

הרוקמים 23

הרוקמים 23

קומה 1 - 900 / מ״ר
קומה 1 למכירה
מחיר מכירה
מ: 11,000 ₪ / מ״ר
מעליות
3
חדרי נוחיות
7

B-GREEN - בי גרין

הרוקמים 23